Dopuszczalne zawartości alkoholu we krwi

Spis treści

Dozwolona dawka alkoholu aby prowadzić pojazdy mechaniczne w Polsce jest to stężenie alkoholu poniżej 0,20‰. Pomiędzy wartościami 0,20‰ a 0,5‰ jest to wykroczenie, natomiast powyżej zawartości 0,5‰ jest to już przestępstwo. W różnych państwach europejskich obowiązuje inny dozwolony poziom zawartości alkoholu.

Poniżej przedstawiamy zestawienie dozwolonej dawki alkoholu krajów europejskich.

Kraje w których obowiązuje 0,00‰: Czechy, Słowacja, Chorwacja, Rumunia, Rosja, Ukraina, Łotwa, Litwa, Węgry

Kraje w których obowiązuje 0,20‰: Polska, Szwecja, Norwegia, Holandia (posiadacz prawa jazdy poniżej 5 lat 0,5 ‰, powyżej 0,2 ‰)

Kraje w których obowiązuje 0,50‰: Austria, Portugalia, Hiszpania, Francja, Irlandia, Belgia, Słowenia, Finlandia, Niemcy, Dania, Włochy, Grecja, Szwajcaria

Kraje w których obowiązuje 0,80‰: Wielka Brytania

Czy zawartość alkoholu we krwi różni się od badania alkomatem ?

Zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu jest proporcjonalna do zawartości alkoholu we krwi. Współczynnik BBR (z ang. Blood Breath Ratio) w Polsce wynosi 2100:1 co oznacza, że wskazania policyjnego alkomatu w mg/L należy przeliczyć razy 2,1. Przedstawiamy przykład takiego przelicznika: 0,20 mg/L = 2,1 * 0,20 = 0,42 ‰

Jakie są sposoby pobierania próbki do badania ?

Najbardziej popularnym sposobem jest pobranie próbki z wydychanego powietrza osoby badanej. Do tego celu służą analizatory wydechu zwane potocznie alkomatami. Drugim rodzajem jest pobranie próbki krwi. Nastręcza to więcej problemów oraz pochłania więcej czasu funkcjonariuszom policji ale czasem jest to konieczna metoda.

Jaka kara grozi za prowadzenie pojazdu pod wpływem alkoholu ?

Od 0,2‰ do 0,5‰ kierujący popełnia wykroczenie, jest wtedy w stanie po spożyciu alkoholu. Powyżej 0,5‰ kierujący popełnia przestępstwo, jest w stanie nietrzeźwości, co oznacza znacznie surowszą karę łącznie z możliwością pozbawienia wolności w przypadku wypadków ze skutkiem śmiertelnym, nie mówiąc już o utracie prawa jazdy.

Jak przyspieszyć spalanie alkoholu

Pracownik a pracodawca, badanie alkomatem

Dopuszczalne zawartości alkoholu we krwi